COM ESTUDIAR

MODALITAT PRESENCIAL

Aquesta modalitat s’estudia en els centres educatius, amb l’assistència regular a classe. Podrà realitzar-se tant en els centres ordinaris, centres integrats de formació professional i centres de referència nacional. Dins de l’oferta horària de cicles formatius, podran impartir-se en torns diferenciats per adequar-se a les situacions personals i professionals.
Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior són els mateixos en tot el territori nacional. No obstant això, cal tenir en compte que el calendari, el sistema de matrícula, l’avaluació i els currículums poden variar en funció de cada comunitat autònoma.

MODALITAT A DISTÀNCIA

Actualment és possible cursar estudis de Formació Professional a través d’Internet i tota la informació sobre aquesta modalitat i l’oferta formativa es recull al Portal al qual es pot accedir des d’aquí.
http://www.mecd.gob.es/fponline.html

PROVES LLIURES PER A L’ORIENTACIÓ DEL TITULO

Aquestes proves s’ofereixen com una via alternativa per obtenir les titulacions de Tècnic o Tècnic Superior sense necessitat de cursar els ensenyaments de Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior de forma presencial o a distància.

Les proves per a l’obtenció directa dels títols de Formació Professional (proves lliures) són competència de cada comunitat autònoma que és qui organitza i gestiona les mateixes, així com la que decideix quins títols es poden obtenir per aquest sistema. Ha de tenir present que no tots els títols es convoquen cada curs acadèmic per aquesta modalitat. Com tota l’oferta d’FP, és cada comunitat qui decideix quins títols, quan i on es fan cada convocatòria.

Estan destinades a persones que ja tenen una important formació en un determinat camp professional però no disposen del títol de Formació Professional i que són capaços de planificar el seu estudi de manera individual sense necessitat de suport, presentant-se a una única prova (teòrica i / o pràctica ) per a cada mòdul professional que compon un cicle formatiu.

Cada títol convocat organitzarà proves teòriques i / o pràctiques per a cada mòdul professional que compon un cicle formatiu, l’avaluació es realitza per cada mòdul professional i un cop superats tots els mòduls professionals, haurà de realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball. Per a més informació.

orientació

Els Títols que s’obtenen en superar la prova completa tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional. No obstant això, al conviure les ofertes formatives de diverses administracions, els currículums poden variar en funció de cada comunitat autònoma o del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Per això, aquelles persones que es matriculin a les proves convocades per administracions educatives diferents, en funció al curs acadèmic o la titulació convocada, hauran de tenir en compte que el pla de formació en cada comunitat pot no ser idèntic, pel que prèviament, es recomana analitzar els mòduls professionals dels currículums dels títols convocats en l’Administració educativa del seu interès. Més informació.

Ha de tenir present que tot i que un dels avantatges de les proves és que es realitza amb una total autonomia i flexibilitat en l’aprenentatge, les proves tant teòriques com pràctiques són elaborades per professors dels ensenyaments d’FP en modalitat presencial oa distància, per la qual cosa la superació d’aquests mòduls requerirà d’un treball i esforç similar, per això ha de valorar el nombre de mòduls que el participant podrà assumir en la matrícula de cada curs acadèmic, així com la seva càrrega horària i la seva possible grau de dificultat, ja que, la matrícula podrà realitzar-se per mòduls professionals o per cicle formatiu complet.

Les administracions educatives han de determinar els centres que podran impartir cursos de preparació de les proves.

Requisitos

Para presentarse a las pruebas de obtención directa de un título, se necesita:

-Tener dieciocho años para el título de Técnico.
-Tener veinte años para el título de Técnico Superior (diecinueve años para quienes estén en posesión del título de Técnico).

*Grado Medio
-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
-Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).
-Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
-Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
-Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).
-Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años
*Grado Superior
-Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato
-Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
-Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.
*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.
-Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
-Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
-Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
-Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).
-Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

abr.
14
dj.
Demostracions amb suport informàtic per fer treballs de composició i retoc d’imatge amb l’ajuda dels nostres alumnes. @ ARTS GRÀFIQUES
abr. 14 tot el dia
Intervenció/performance d’animació i dinamització (pels passadissos de la fira) @ (pels passadissos de la fira)
abr. 14 @ 9:30 – 14:00
Inauguració de la Fira sota la presidència de l’Hble. Sra. Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
abr. 14 @ 9:45 – 10:45
Conviu i aprèn: camps de treball a Catalunya i a l’estranger. A càrrec de Victor Saló. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 10:00 – 10:30
Ponència marc: “Procés de generació d’un model de negoci i posada en marxa”. A càrrec del Sr. Joel Joli, fundador de Blackpier i del Sr. Àlex Surroca, de Useit i Cardiolive. @ Palau de Vidre
abr. 14 @ 10:00 – 10:50
Servei Voluntariat Europeu. A càrrec de Jaume Solsona. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 10:30 – 11:00
El Carnet Jove: CONEIX-LO! Beques, descomptes, convocatòries, apps… A càrrec de Glòria Mor. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 11:00 – 11:30
Garantia Juvenil. A càrrec de Glòria Mor. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 11:30 – 12:00
Manteniment i ajustaments bàsics d’una BTT (peticions a demanda) @ ACTIVITATS FÍSICO ESPORTIVES
abr. 14 @ 13:00 – 15:00
Ponència: “Cas d’èxit emprenedor”. A càrrec de la Sra. Maria Saldaña, fundadora de Prettyrumour. @ Palau de Vidre
abr. 14 @ 13:00 – 13:30
Vine a la Palma que ho sabem tot.A càrrec de les tècniques del Departament de Joventut. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 13:00 – 13:45
Alimentació i nutrició. A càrrec de Guillermo Peña Sáez. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 13:45 – 14:30
De la FP a la competició. A càrrec de Joel Guerrero. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 15:00 – 16:00
Fes de la interpretació la teva professió. CFGS en Tècniques d’Actuació teatral. A càrrec de Jaume Belló. Secretariat acadèmic CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 16:00 – 17:00
Com salvar una vida en un minut. A càrrec de Benjamí Hueso. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 17:00 – 18:00
Vols treballar a Europa? A càrrec de Silvia Esteve, assessora Eures. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 14 @ 18:00 – 19:00
abr.
15
dv.
El camí per trobar feina. A càrrec de Jaume Gurt, director d’Organització i Desenvolupament de Persones de Schibsted Spain (Infojobs, Vibbo, Fotocasa, coche.net i milanuncios). @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 10:00 – 11:00
Serà la integració de l’FP una mesura d’èxit? A càrrec d’Eduard Requena, responsable de FP de CCOO. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 11:00 – 12:00
Servei Voluntariat Europeu. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 12:00 – 12:30
Conviu i aprèn: camps de treball a Catalunya i a l’estranger. A càrrec de Víctor Saló. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 12:30 – 13:30
Presentació projecte mSchools. A càrrec de Josep Formenti (assessor tècnic docent d’organització curricular d’informàtica, imatge i so i arts gràfiques) i Roser Cussó (tècnica docent Àrea TAC). @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 13:00 – 14:00
Com et poden ajudar les xarxes socials a trobar feina. A càrrec d’Esther Barqué. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 14:00 – 15:00
Les estacions d’esquí com no les has vist mai. A càrrec de Carles Hidalgo. @ Sala de Presentacions del Pavelló 3
abr. 15 @ 16:00 – 17:00